logo-2quadrant-orange
Referencie
„Napriek tomu, že prezentovaniu sa venujem s mojím tímom celú moju kariéru, tak veľmi často som vnímal, že mnoho tém a prezentácii strácali svoju hlavnú myšlienku a cieľ. Zároveň som počas kariéry pochopil, že investícia do vzdelania a ľudí patrí medzi tie najlepšie. Po dvoch dňoch školenia som získal jasný koncept ako jednoducho skladať osnovu prezentácie, zakomponovať do tvrdenia fakty a dôkazy a obohatiť ich príbehom tak, aby pre poslucháčov bolo jasné čo im chcem odovzdať a dokonca im vytvoriť zážitok. Obohatením pre mňa a mojich manažérov bol aj fakt, že p. Tkačik dal efektívnu spätnú väzbu každému z nás. Významne sa tak naše prezentácie posunuli na kvalitatívne vyššiu úroveň za čo sa chcem srdečne poďakovať!“
Ing. Peter Bigoš
Managing Director
PARTNERS GROUP SK s. r. o.
„Absolvovala som školenie – Konflikt manažment – a musím úprimne povedať, že to bolo jedno z mála školení, ktoré ma reálne obohatilo ako v profesnom tak v osobnom živote. Pán Tkačik má mimoriadnu charizmu a dar školiť, poznatky odovzdáva účastníkom veľmi pútavou a zaujímavou formou. Informácie, ktoré som na kurze načerpala veľmi posunuli moje poznanie samej seba. Čo bol však najväčší benefit je, že som ich hneď vedela aplikovať do môjho každodenného života a dovolím si tvrdiť, že aj vďaka tomuto školeniu sa množstvo konfliktných situácií do ktorých sa dostávam výrazne znížilo. Školenie vrelo odporúčam každému záujemcovi.“
Mgr. Zuzana Nemcová
Vedúca odboru sociálnych vecí
Košický samosprávny kraj
„Školenie prezentačné zručnosti mi dalo návod ako správne predať myšlienku druhým, nakoľko sa s tým stretávam dennodenne. Naučil som sa ako danú myšlienku správne potvrdiť dôkazmi, aby to bolo podané jasne ale aj dostatočne pútavo pre poslucháčov. Bolo to pre mňa najlepšie školenie aké som kedy stretol. Ďakujem.“
Ing. Richard Kubaloš
Senior Manager
PARTNERS GROUP SK s. r. o.
„Kurz konflikt manažment ma naučil, že nezhody medzi ľuďmi, ak sa správne manažujú, sú príležitosťou na zlepšenie spolupráce a harmonizovanie vzťahov. Toto poznanie už využívam v súkromnom aj osobnom živote, preto môžem tento kurz iba odporúčať.“
Štefan Koreň
Senior Consultant
PARTNERS GROUP SK s. r. o.
scroll to top
2quadrant-symbol-white
Where the manager finds answers
2quadrant © 2021
made with
Creatake