logo-2quadrant-orange
Kurz — Prezentačné zručnosti
Ako si získať publikum na svoju stranu a tak úspešne presadzovať prezentované myšlienky? Ako vedieť podať tie najdôležitejšie idey atraktívne a jasne? Ako reagovať počas prezentácie na neočakávané otázky, ako sa tváriť pri nakrúcaní na kameru? Ako urobiť prvý dojem a zaujať? Ako udržať pozornosť publika? Ako využiť pocit silnej trémy pred publikom vo svoj prospech? Ako predstaviť seba samého a iných rečníkov? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie náš kurz.
Účastník kurzu:
– získa vedomosti o zásadách prezentovania a prvkoch prezentácií – si na praktických cvičeniach osvojí základy rétoriky a získa o tom aj videozáznam – sa naučí analyzovať a formulovať ciele, štruktúru i náplň prezentácie – bude vedieť zvoliť vhodné výrazové prostriedky prezentácie, pripraviť prezentáciu po formálnej stránke – bude vedieť vhodne pripraviť priestory a techniku pred prezentáciou
Obsah kurzu:
– obsahová náplň prezentácie:  + cieľová skupina — poslucháči a ich štýly spracovávania informácií  + štruktúra prezentácie — úvod, jadro, záver – príprava prezentácie po formálnej stránke – úlohy a aktivity pred prezentáciou – prednes — rétorika:  + charizma a dôveryhodnosť prejavu  + zrozumiteľnosť a presvedčivosť  + získanie a udržanie pozornosti poslucháčov
Trvanie kurzu:
dva dni (14 hodín)
Počet účastníkov:
minimálne 6 — maximálne 10
— — — ‌
scroll to top
Kurz — Efektívne rozhodovanie
Kto ste a čím sa stanete, to je do značnej miery dôsledok vašich rozhodnutí. Lepšie rozhodnutia znamenajú lepší, bohatší a spokojnejší život. To, čo sa často považuje za šťastie, nie je v skutočnosti nič viac, ako správna voľba vykonaná v správnom okamihu. Rozhodnutia lídrov a manažérov majú nesmierny dopad na osudy organizácií a tým pádom aj na osudy ľudí, ktorých vedú. Napriek tomu, že dnes je už k dispozícii v tejto oblasti veľké množstvo poznatkov, drvivá väčšina z nás nikdy neabsolvovala kurz alebo školenie o tejto kľúčovej téme. Správne sa rozhodovať pritom nie je až tak zložité, pokiaľ viete ako na to. Naše školenie „efektívne rozhodovanie“ neobsahuje žiadne zložité teórie, ale predkladá praktické poznatky, ktoré sú výsledkom rozsiahlych moderných výskumných programov v tejto oblasti.
Účastník školenia sa naučí:
– odhaliť príčiny zlých rozhodnutí – rozoznať osobnostné rysy a ich vplyv na rozhodnutia – ujasniť si skutočné ciele svojich rozhodnutí – prijímať efektívne rozhodnutia v konfliktných situáciách – metodický postup, ktorý účastníkovi pomôže, aby jeho rozhodnutia boli čo najracionálnejšie – zjednodušiť aj tie najkomplikovanejšie rozhodnutia – vniesť do rozhodovania čo najviac objektivity
Obsah kurzu:
– Prehľad dôvodov, prečo sú dobré rozhodovacie schopnosti dôležité – 6 základných krokov procesu efektívneho rozhodovania – Rozhodovacie štýly a osobnostné sklony pri rozhodovaní – Prehľad bežných skreslení a popis 15-tich rôznych chýb pri rozhodovaní – Metódy prekonávania chýb – Kritériá hodnotenia alternatív – Prípadové štúdie z praxe
Trvanie kurzu:
dva dni (14 hodín)
Počet účastníkov:
minimálne 6 — maximálne 12
Investovať do zručnosti správneho rozhodovania patrí medzi najlepšie rozhodnutia, ktoré môžete urobiť.
scroll to top
Kurz — Konflikt manažment
Konflikty sú súčasťou nášho života a vznikajú denne v osobnom živote, ako aj na pracovisku. Ako tieto konflikty pozitívne a tvorivo riešiť — manažovať? Ako analyzovať a vidieť alternatívy možného riešenia konfliktu, na základe akých kritérií rozhodnúť ktorú alternatívu vybrať? Ako konfliktom predchádzať, a prečo vôbec vznikajú? Ako dosiahnuť, aby mali z konfliktu osoh obe strany? Ako zamedziť, aby konflikty na pracovisku vytvárali priestor na štart deštruktívnych síl, ktoré znižujú výkonnosť — produktivitu práce a zhoršujú subjektívny pocit radosti pracovníkov z vykonanej práce? Ako rozhodnúť pri viacerých alternatívach možného riešenia problému, ktoré sú navzájom v konflikte? Ako dosiahnuť spoluprácu aj pri zdanlivo neriešiteľnom konflikte? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie náš kurz.
Účastník kurzu:
– zlepší svoje schopnosti účinne zvládať konfliktné situácie – získa základnú zručnosť rýchlo rozpoznať príčinu konfliktov a zvoliť vhodnú stratégiu na ich efektívne riešenie – naučí sa, aké štýly riešenia konfliktov existujú a spoznaním svojho vlastného štýlu sa zameria na odstránenie svojich obmedzení – osvojí si špeciálnu metodiku riešenia konfliktov od autora svetoznámej metodiky „The theory of constraints“ (TOC) od Eliyahu M. Goldratta
Obsah kurzu:
– príčiny vzniku konfliktov – typy a druhy konfliktov – metodika riešenia konfliktov – výhra, prehra, vyhýbanie, kompromis a spolupráca — využitie v praxi – prípadové štúdie z praxe — riešenia – nácvik riešenia vlastných konfliktov
Trvanie kurzu:
dva dni (14 hodín)
Počet účastníkov:
minimálne 4 — maximálne 8
— — —
scroll to top
2quadrant-symbol-white
Where the manager finds answers
2quadrant © 2021
made with
creatake-logo